SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 103 (1993)   Go to previous volume Go to next volume


Biostratygrafia utworów dinantu w strefie Koszalin-Chojnice (Pomorze Zachodnie)
[Biostratigraphy of the Dinantian in the Koszalin-Chojnice area (Western Pomerania)].
Korejwo, K.
Studia Geologica Polonica, 103: 7-78. [In Polish, English summary]


ul. Szczęśliwicka 2/29, 02-352 Warszawa, Poland

Streszczenie
Na podstawie makrofauny napotkanej w kilkudziesięciu profilach wiertniczych w strefie Koszalin-Chojnice wyodrębniono szereg poziomów biostratyfraficznych turneju i wizenu. Przedstawiono dzisiejszy obraz przedpermskiego podłoża w omawianej strefie.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea