SGP Home Page    Volume content

Studia Geologica Polonica  vol. 112 (Abstracts)


Studia Geologica Polonica, 112: 9-28.

Wioślarki (Cladocera, Crustacea) jako źródło informacji w badaniach osadów jeziornych

Krystyna SZEROCZYŃSKA

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland; kszerocz@twarda.pan.pl

Streszczenie
Znaczenie analizy szczątków Cladocera w badaniach paleolimnologicznych potwierdzają zaprezentowane wyniki osiągnięte w Polsce i zagranicą. Opisano po krótce metodę preparacji i oznaczania szczątków. Podkreślono znaczenie stosowania mikroskopu skaningowego w celu prawidłowego oznaczenia gatunków. Często znajdowane są skorupki o różnej strukturze, a należące do tego samego gatunku, co prawdopodobnie związane jest z różnymi warunkami egzystencji. Przedyskutowano interpretację danych, wskazując na duże znaczenie form planktonowych, zwłaszcza gatunków z rodziny Bosminidae. Gatunki Chydoridae odzwierciedlające głównie stan strefy brzegowej przedstawiono według grup wskaźnikowych wydzielonych przez różnych badaczy.

Cladocera (Crustacea) as information source in studies of lake sediments

Summary
The chitinous fragments of Cladocera carapaces, frequently found in lacustrine sediments, are valuable material for palaeolimnological studies. On the basis of species composition of Cladocera it is possible to restore the development of the lake, including its trophic changes and water level fluctuations. The importance of analyses of subfossil Cladocera in palaeolimnological investigations is accentuated by the results hitherto obtained in many countries (Frey, 1986a; Korhola, 1990; Hofmann, 1993). A review of previous research in this domain is presented in this paper, alongside with the methodology of analytic works and interpretation of the results.
The most frequently used and very useful method of preparation of Cladocera remnants from gyttja sediments is described (Frey, 1986a). It has been shown that determination of Cladocera remnants using biological microscope alone may lead to taxonomic errors. For instance, the present author has found that carapaces belonging to Chydorus sphaericus, when seen under scanning microscope, differed considerably in their structure. In my opinion, the differences in structure within the same species may be a result of various lake conditions. Hence, the need to use scanning microscope in solving taxonomic problems is emphasised (Figs. 1-4).
The results of analyses of changes in the frequency and species composition of Cladocera are particularly useful in reconstructions of lake evolution. The planktonic forms, mainly the species of the Bosminidae family, are particularly important in determining trophic changes and water level fluctuations (Alhonen, 1970; Hofmann, 1986, 1993; Szeroczyńska, 1998a). The species of the Chydoridae family, characterising mainly the littoral environment, are presented according to the index groups established by some authors (Flössner, 1990; Hofmann, 1986; Korhola, 1990). Particular species of this family make a basis for determination of the diversity and equitability, as well as pH, providing to some extent climatic information (Frey, 1988b; Hofmann, 1986; Krause-Dellin, 1988; Whiteside, 1970).SGP Home Page    Volume content

Studia Geologica Polonica, 112: 29-103.

Holoceńska historia jezior Lednickiego Parku Krajobrazowego na podstawie kopalnych wioślarek

Krystyna SZEROCZYŃSKA

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland; kszerocz@twarda.pan.pl

Streszczenie
Opracowanie przedstawia wyniki analizy subfosylnych Cladocera, którą wykonano w osadach profili czterech jezior: Lednickiego, Kamionek, Linie i Skrzetuszewskiego. Jeziora położonone są blisko siebie w obrębie Lednickiego Parku Krajobrazowego (koło Poznania). W osadach jezior fauna Cladocera reprezentowana jest przez gatunki planktonowe (P), głównie z rodziny Bosminidae, oraz litoralne (L), głównie z rodziny Chydoridae. Ich frekwencja, a także stosunek form planktonowych do litoralnych (P/L) odzwierciedlają warunki morfologiczne przebadanych jezior. Uzyskane wyniki przedstawiono na diagramach, na których uwzględniono również wyniki analiz palinologicznych. Skład gatunkowy i frekwencja osobników Cladocera są podstawą rekonstrukcji rozwoju jezior Lednickiego Parku Krajobrazowego. Dla każdego jeziora wydzielono fazy rozwoju Cladocera w okresie holoceńskim. Ponadto wydzielono etapy wzrostu trofii w jeziorach (od 2 do 6) i okresy wyższego i niższego poziomu wód. Fazy rozwoju Cladocera częściowo korelują z okresami klimatycznymi i lokalnymi fazami pyłkowymi, a etapy wzrostu trofii - z fazami osadniczymi. Trofia w poszczególnych jeziorach kształtowała się nieco odmiennie. Uzależniona była głównie od wielkości i możliwości produktywnych jeziora. Korelacja etapów wzrostu trofii w jeziorach z fazami osadniczymi pozwala przypuszczać, że w niektórych przypadkach wzrost trofii był przede wszystkim wynikiem nadmiernego dopływu nutrientów do jeziora, co spowodowane zostało prawdopodobnie działalnością osadników w sąsiedztwie. Najwyższy stan trofii stwierdzono w okresie średniowiecza.

The Holocene history of lakes of the Lednica Landscape Park based on subfossil Cladocera

Summary
An analysis of subfossil Cladocera was conducted on sediment cores taken from four lakes. The investigated lakes are situated close one to another in the Lednica Landscape Park near Poznań (Fig. 1). In the centre of this park one of the largest lakes of this region, Lake Lednickie, occurs. On its island, the former seat of the first Polish Piasts was located (Kurnatowska, 1989). Interdisciplinary research conducted in the park began in the 1980’s and included broadly understood historical and natural science disciplines (Łopacka-Szymańska, 1989, 1991, 1994). The questions connected with the beginnings of the Polish statehood brought together not only historians, but also archaeologists and naturalists, grouped under the leadership of Prof. Z. Kurnatowska (Dzięciołowski & Górecki, 1989). For several tens of years, research attempting to reconstruct ecological changes which occurred in the Lednica Landscape Park, has been conducted (Filbrandt-Czaja, 1992; Makohonienko, 1991; Tobolski, 1989a, b, 1991b, 1993b, c, 1996). Particular emphasis has been put on palaeobotanical research, with a view to reconstruct changes in vegetation and establish a detailed stratigraphic scheme. Palaeobotanical research included also the study of diatoms (Bogaczewicz-Adamczak & Tobolski, 1991; Pieścikowski, 1990, 1994). The sediments of some lakes were as well the subject of palaeolimnological analysis for the content of Insecta (Lemdahl, 1991) and Cladocera (Szeroczyńska, 1991a, b). An analysis of Cladocera was performed on the sediment cores taken from four lakes: Lake Lednickie, Lake Kamionek, Lake Linie and Lake Skrzetuszewskie. The Lednica Landscape Park will also be studied in the future. This is why broadly based research of contemporary flora and fauna has been conducted (Burchardt, 1990, 1996; Burchardt et al., 1990; Kuczyńska & Romanowicz, 1990; Michałkiewicz, 1990; Pańczakowa, 1990; Tobolski, 1993b).SGP Home Page    Volume content

Studia Geologica Polonica, 112: 105-122.

Cladocera w osadach pelagicznych Jeziora Biskupińskiego

Krystyna SZEROCZYŃSKA & Ilona POLCYN

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland; kszerocz@twarda.pan.pl

Streszczenie
Przedstawiono wyniki analizy szczątków Cladocera osadów z profilu 5, pochodzącego z głębokiej strefy Jeziora Biskupińskiego. Wyniki stanowią materiał uzupełniający dane, które uzyskano w roku 1995 z analizy osadów profilu 4 pochodzącego ze strefy litoralnej. Sedymentacja osadów odwierconych w profilu 4 obejmuje okres od fazy inicjalnej jeziora (alleröd) po czasy współczesne, a osady z profilu 5 odłożone zostały w okresach subborealnym i subatlantyckim. W związku z tym dokonane porównanie wyników dotyczy tylko neoholocenu. Duża frekwencja planktonowych osobników Cladocera w profilu 5 pozwoliła na szczegółowe prześledzenie procesu eutrofizacji jeziora, jak również wahań poziomu wody. Wydzielono 5 etapów wzrostu trofii oraz stwierdzono wyższy poziom wód w jeziorze w drugiej połowie okresu subborealnego i w okresie subatlantyckim, w czasie wędrówki ludów. Etapy wzrostu trofii są częściowo zbieżne z fazami rozwoju gospodarki ludzkiej, a określone poziomy wahań wody z wynikami badań paleohydrologicznych. Wydzielono również 3 fazy i 6 podfaz rozwoju Cladocera, które odpowiadają fazom klimatycznym oraz lokalnym fazom pyłkowym.

Cladocera in pelagic sediments of the Biskupin Lake (Central Poland)

Summary
The first analyses of the content of Cladocera within sediments of the Biskupin Lake were performed in 1994 (Szeroczyńska, 1995). The section (core 4) studied comes from the littoral zone of the lake, where sedimentation lasted from the initial phase of the lake (Alleröd) until contemporary times. These results turned out to be insufficient to conduct a full reconstruction of the lake’s history. Hypotheses on the biological development of the lake are based mainly on changes in the species composition of the plankton. The sediments of core 4 contained primarily remains of species of the littoral zone, and planktonic species consisted mainly of allochthonous material, washed in by waves. Hence, their presence and frequency were of circumstantial value, and did not present the real picture of changes which occurred in the lake during the Holocene. In 1996, in order to obtain a complete picture, an additional analysis of Cladocera remains was performed on the sediments of core 5, drilled in the pelagic zone, at a place where the water depth exceeded 10 m. Microscopic analyses were performed by I. Polcyn and interpreted by K. Szeroczyńska. The sediments were deposited only during the Subboreal and Subatlantic periods, despite relatively large thickness of 9 m. Therefore, it was possible to study the changes which occurred exclusively during the Neo-Holocene. The thickness of these sediments allowed for a detailed interpretation of the periods during which they were deposited.
An analysis of subfossil Cladocera was performed on 83 samples, spaced every 2 to 10 cm. 32 Cladocera species belonging to 6 families were found. The species composition was very close to that encountered in the sediments of core 4 (Szeroczyńska, 1995). Only the count of individual species was different. The results obtained are presented graphically in percentage and absolute value diagrams (Figs. 2, 3, 4), and compared with those of the analyses of core 4 (Fig. 5). Furthermore, the diversity diagram and species composition of forms connected with a certain pH were constructed for both cores (Fig. 6).
On the basis of species composition and frequency of Cladocera specimens, changes in the lake during the Subboreal and Subatlantic periods were characterised. The zones of Cladocera development were established, their numbering corresponding to that of the zones distinguished in core 4.
The Subboreal period is represented by one zone (Va, b, c) of Cladocera development. The species composition and the frequency of individuals indicates that during this period the lake was dominated by planktonic forms. The share of littoral forms was small, except for the acidobiontic species Alonella excisa. During the Subboreal period this species achieved maximum development, and in the sediments of core 5 larger amounts of its remains were found, as compared to cores taken from the littoral zone. Near the end of the Subboreal period, the count of Alonella excisa declined, and this species never reached such a share among the species of Chydoridae.
In the Subatlantic period, two zones of Cladocera development have been distinguished (Zone VIa, b, c, Zone VII). The lake was dominated at that time by species connected with higher trophy. It is probable that this was a period of progressive eutrophication of the lake, particularly from Zone VIb onwards. A smaller share of planktonic forms (approximately 30%, except for Bosmina longirostris), indicates a somewhat higher water level. Only in the sediments at a depth of 400-370 cm, whose sedimentation probably occurred during the Migration period, a share of planktonic forms did exceed 50% (including only 10% of Bosmina longirostris). Near the end of the Subatlantic period, a change in the species composition of Cladocera was noted. An increased share was shown again by planktonic forms (approximately 70%, including 20% of Bosmina longirostris), and the littoral forms, including Chydorus sphaericus, did not exceed 30%. This period, despite its short duration, was distinguished as a separate zone (VII), and it is also reflected in other lakes of the Polish Lowlands (Szeroczyńska, 1998a, b).
The characteristics of Cladocera development in the Biskupin Lake indicate that the development of the lake was directly influenced by the climate and economic activity of man. The zones of Cladocera development found in sediments of cores 4 and 5, correspond in part with the climatic periods, as well as local pollen phases (Noryśkiewicz, 1995). The CONSLIK diagrams (Fig. 7) confirm this assignment. On the basis of the frequency of species preferring more fertile waters, 5 phases of increased trophy in the lake (two in the Subboreal and three in the Subatlantic period) were identified. These phases correspond in part with the periods of increased trophy, distinguished on the basis of diatom analyses (Bogaczewicz-Adamczak, 1995), and the phases of human influence, distinguished on the basis of palynological studies (Noryśkiewicz, 1995). It can be supposed, therefore, that the phases of increased trophy in the lake were, to a certain degree, a result of the activity of the settlers. This is confirmed by the fact that the periods of decreasing trophy correlate with phases without appreciable influence of human activity.
A large frequency of planktonic remains in the sediments studied allowed for a thorough analysis of water levels in the lake, adding to the conclusions drawn from analyses of the sediments of core 4. A somewhat higher water level can be deduced from the sediments occurring at depths of 760-660 cm, 630-600 cm, 400-370 cm, as well as at the surface. A lower water level in Lake Biskupin occurred at the time of sedimentation at depths of 860-850 cm, 660-630 cm, 600-580 cm, and 380-350 cm. The above-mentioned periods of lower and higher water levels are conformable to the palaeohydrological interpretations by Niewiarowski (1995a, b) and Noryśkiewicz (1995) and, partially, to those based on the dominant planktonic or littoral diatom species (Bogaczewicz-Adamczak, 1995). As shown by analyses of subfossil Cladocera, a somewhat lower water level during the second half of the Subboreal period, as well as during the Subatlantic period, at the time of the Migration of the Peoples, is supported by palaeohydrological interpretations of other lakes (Gaillard, 1985; Niewiarowski, 1978; Ralska-Jasiewiczowa and Starkel, 1988; Szeroczyńska, 1991, 1998a).SGP Home Page    Volume content

Studia Geologica Polonica, 112: 123-165.

Anthropogenic transformation of nine lakes in Central Poland from Mesolithic to modern times in the light of Cladocera analysis

Krystyna SZEROCZYŃSKA

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland; kszerocz@twarda.pan.pl

Abstract
This paper reviews the influence of human economy of various settlement cultures on the state of lakes. The review was conducted on the basis of littoral and planktonic Cladocera forms in comparison with palynological data concerning the occurrence of synanthropic plants. The obtained results proved that management of resources by humans may be determined not only by means of changes in vegetation of lakeside, but through changes in the species composition of Cladocera in the lakes, as well. The diagrams show a distinct correlation between the curves reflecting changes in the occurrence of synanthropic plants and the frequency of Cladocera species showing increased trophy. A correlation was established between the share of the algae Pediastrum (mainly P. boryanum) and the Chydorus sphaericus count.
A relationship was noted between the level of development of settlement cultures and the population size and the intensity of its influence on the eutrophication of lakes. It was also noted that the smaller the lake, the clearer the record of changes in trophy.
It was shown that, among all the settlement cultures, the greatest influence on the state of the lakes was exerted by those of medieval and modern times, causing the greatest degradation. This influence resulted in accelerated eutrophication, and the main component of plankton became Bosmina longirostris and Chydorus sphaericus indicative of a high trophy.SGP Home Page    Volume content