SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 19 (1966)   Go to previous volume Go to next volume


Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich
[Diatomite horizon of the Krosno Beds in the Skole Nappe, Polish Carpathians]
Kotlarczyk, J.
Studia Geologica Polonica, 19: 1-129. [In Polish, English summary]