SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 26 (1969)   Go to previous volume Go to next volume


Alb i cenoman między Małogoszczem a Staniewicami w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich
[Albian and Cenomanian between Małogoszcz and Staniewice, SW border of the Holy Cross Mountains]
Hakenberg, M.
Studia Geologica Polonica, 26: 1-126. [In Polish, English summary]