SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 41 (1973)   Go to previous volume Go to next volume


Visean Gastropods from Gałęzice (Holy Cross Mt., Poland) and their stratigraphical value
[Ślimaki wizenu w Górach Świętokrzyskich i ich znaczenie stratygraficzne]
Gromczakiewicz-Łomnicka, A.
Studia Geologica Polonica, 41: 1-55.