SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 46 (1974)   Go to previous volume Go to next volume


Petrografia piaskowców dolnokredowych w rejonie Węglówki i Grabownicy w Karpatach Środkowych
[Petrography of Lower Cretaceous sandstones in the Węglówka and Grabownica areas, Middle Carpathians]
Piekarska, E.
Studia Geologica Polonica, 46: 1-97. [In Polish, English summary]