SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 72 (1981)   Go to previous volume Go to next volume

Geological Results of the Polish Antarctic Expeditions
Edited by K. Birkenmajer
Part II

Geochemistry and origin of the Tertiary island-arc calc-alkaline volcanic suite at Admiralty Bay, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Geochemia i geneza trzeciorzędowego wapniowo-alkalicznego kompleksu wulkanicznego typu łuku wyspowego w rejonie Admiralty Bay, King George Island (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K., Narębski, W., Skupiński, A. & Bakun-Czubarow, N.
Studia Geologica Polonica, 72: 7-57.

Lithostratigraphy of the Point Hennequin Group (Miocene volcanics and sediments) at King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Litostratygrafia grupy Point Hennequin (mioceńskie wulkanity i osady) na King George Island (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 72: 59-73.

Geological relations at Lions Rump, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Budowa geologiczna rejonu Lions Rump na King George Island (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 72: 75-87.

Strutural events in the South Shetland Islands (Antarctica). I. The Polonez Cove Formation (Pliocene)
[Z historii strukturalnej Szetlandów Południowych (Antarktyka). I. Formacja Polonez Cove (pliocen)]
Tokarski, A. K.
Studia Geologica Polonica, 72: 89-95.

Tertiary leaf flora from the Point Hennequin Group of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Preliminary report
[Trzeciorzędowa flora liściowa z osadów Grupy Point Hennequin na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka). Wstępne doniesienie]
Zastawniak, E.
Studia Geologica Polonica, 72: 97-108.

Tertiary pollen spectra from the Ezcurra Inlet Group of Admiralty Bay, King George Island (South Shetland Islands, Antarctita)
[Spektra pyłkowe osadów trzeciorzędowych Grupy Ezcurra Inlet z Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Stuchlik, L.
Studia Geologica Polonica, 72: 109-132.

Report on geological investigations of King George Island, South Shetland Islands (West Antarctica) in 1979/1980
[Badania geologiczne Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Zachodnia Antarktyka) w 1979-1980]
Tokarski, A. K., Paulo, A. & Rubinowski, Z.
Studia Geologica Polonica, 72: 133-140.

New place names introduced to the areas of King George Bay and Admiralty Bay, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Nowe nazwy geograficzne wprowadzone dla obszarów King George Bay i Admiralty Bay, King George Island (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Tokarski, A. K.
Studia Geologica Polonica, 72: 141-146.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica