SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 122 (2004)   Go to previous volume Go to next volume

50-lecie krakowskiej placówki geologicznej Polskiej Akademii Nauk (1954-2004)
50 th Anniversary of the Cracow geological laboratory, Polish Academy of Sciences (1954-2004)

75-lecie Profesora Krzysztofa Birkenmajera
Znosko, J.
Studia Geologica Polonica, 122: 7-12.

Główne kierunki badań i osiągnięcia naukowe krakowskiej placówki geologicznej Polskiej Akademii Nauk, 1954-2004
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 122: 13-34.

Zarys historii krakowskiej placówki geologicznej Polskiej Akademii Nauk
Turnau, E.
Studia Geologica Polonica, 122: 5-44.

Muzeum Geologiczne Krakowskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN
Kietlińska-Michalik, B.
Studia Geologica Polonica, 122: 45-50.

Bibliografia publikacji pracowników krakowskiej placówki geologicznej PAN, 1954-2004
Leszczyńska, T.
Studia Geologica Polonica, 122: 51-187.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea