SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 29 (1969)   Go to previous volume Go to next volume


Mollusca of the Babica Clays (Paleocene) of the Middle Carpathians Pt. II. Pelecypoda
[Mięczaki iłów babickich (paleocen) w Karpatach Środkowych Cz. II. Pelecypoda]
Krach, W.
Studia Geologica Polonica, 29: 1-80.