SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 28 (1969)   Go to previous volume Go to next volume


Próba oznaczania wieku względnego kości kopalnych metodą fluoro-chloro-apatytową
[An attempt at relative age determination of fossil bones by fluorine-chlorine-apatite method]
Wysoczański-Minkowicz, T.
Studia Geologica Polonica, 28: 1-76. [In Polish, English summary]