SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 33 (1970)   Go to previous volume Go to next volume

Pleistocene of Poland
Edited by S. Z. Różycki
Part IV

Stratygrafia starszego i środkowego plejstocenu półn.zach. Pomorza na tle rozwoju peleogeomorfologicznego
[Stratigraphy and palaeogeomorphology of the Early and Middle Pleistocene in the NW Pomorze, Poland]
Kopczyńska-Żandarska, K.
Studia Geologica Polonica, 33: 1-108. [In Polish, English summary]