SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 50 (1976)   Go to previous volume Go to next volume

Pleistocene of Poland
Edited by S. Z. Różycki
Part XI

Glacitektoniczne depresje i kry lodowcowe na tle budowy geologicznej południowo-wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia
[Glacitectonic depressions and glacial rafts in Mid-eastern Poland]
Ruszczyńska-Szenajch, H.
Studia Geologica Polonica, 50: 1-106. [In Polish, English summary]