SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 81 (1985)   Go to previous volume Go to next volume

Geological Results of the Polish Antarctic Expeditions
Edited by K. Birkenmajer
Part V

Geochemistry and petrogenesis of calcalkaline "Mesozoic" volcanics and "Andean" plutons of inner Admiralty Bay, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Geochemia i petrogeneza "mezozoicznych" wulkanitów i "andyjskich" plutonitów rejonu Admiralty Bay, King George Island (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K., Narębski, W., Bakun-Czubarow, N. & Kalmus, M.
Studia Geologica Polonica, 81: 7-51.

Petrology and provenance of magmatic and metamorphic erratic blocks from Pliocene tillites of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Petrologia i pochodzenie magmowych i metamorficznych erratyków z plioceńskich tillitów Wyspy King George (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K. & Wieser, T.
Studia Geologica Polonica, 81: 53-97.

Neogene marine tillite at Magda Nunatak, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Neogeński morski tillit na Nunataku Magdy, Wyspa King George (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Birkenmajer, K., Paulo, A. & Tokarski, A. K.
Studia Geologica Polonica, 81: 99-107.

Tertiary brachiopods from the Moby Dick Group of King George Island (South Shetlend Islands, Antarctica)
[Trzeciorzędowe ramienionogi z osadów grupy Moby Dick na Wyspie King George (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Biernat, G., Birkenmajer, K. & Popiel-Barczyk, E.
Studia Geologica Polonica, 81: 111-141.

Plant remains from the top of the Point Hennequin Group (Upper Oligocene), King George Island (South Shetland Islands, Antarctica)
[Szczątki roślin z najwyższej części grupy Point Hennequin (górny oligocen) na Wyspie King George (Szetlandy Południowe, Antarktyka)]
Zastawniak, E., Wrona, R., Gaździcki, A. & Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 81: 143-164.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica