SGP Home Page    Archive    Subscription    Spitsbergen    Spitsbergen
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 80 (1984)   Go to previous volume Go to next volume

Geological Results of the Polish Spitsbergen Expeditions
Edited by K. Birkenmajer
Part XIII

Mid-Carboniferous red beds at Hornsund, south Spitsbergen: their sedimentary environment and source area
[Środowisko sedymentacyjne i źródło materiału klastycznego czerwonych osadów lądowych środkowego karbonu we fiordzie Hornsund w południowym Spitsbergenie]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 80: 7-23.

Cyclic sedimentation in mixed alluvial to marginal-marine conditions: the Treskelodden Formation (?Upper Carboniferous and Lower Permian) at Hornsund, south Spitsbergen
[Sedymentacja cykliczna formacji Treskelodden (?górny karbon i dolny perm) we fiordzie Hornsund na Spitsbergenie]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 80: 25-46.

Regressive deposition in the De Geerdalen Formation (Rhaeto-Liassic) at Agardhbukta, east Spitsbergen
[Sedymentacja regresyjna w formacji De Geerdalen (retykolias) w Agardhbukta we wschodnim Spitsbergenie]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 80: 47-58.

Sedimentary features of the Helvetiafjellet Formation (Barremian) at Agardhbukta, east Spitsbergen
[Charakterystyka sedymentologiczna formacji Helvetiafjellet (barrem) w Agardhbukta, we wschodnim Spitsbergenie]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 80: 59-69.

Facies variation in the Helvetiafjellet Formation (Barremian) of Torell Land, Spitsbergen
[Zróżnicowanie facjalne formacji Helvetiafjellet (barrem) w Ziemi Torella na Spitsbergenie]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 80: 71-90.

Lower Carboniferous alluvial sandy deposits (Hornsundneset Formation) of south Spitsbergen
[Dolnokarbońskie aluwialne osady piaszczyste formacji Hornsundneset w południowym Spitsbergenie]
Haczewski, G.
Studia Geologica Polonica, 80: 91-98.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Spitsbergen    Spitsbergen