SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 92 (1987)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part VII

Late Cretaceous foraminiferal biostratigraphy of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians (Poland)
[Biostratygrafia górnej kredy pienińskiego pasa skałkowego na podstawie otwornic]
Birkenmajer, K. & Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 92: 7-28.

The Trawne Member (Upper Albian-Upper Cenomanian) - A flysch development in the Branisko Nappe, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Fliszowe ogniwo z Trawnego (alb górny-cenoman górny) w płaszczowinie braniskiej, pieniński pas skałkowy]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 92: 29-40.

Wstępna analiza mikropaleontologiczna formacji wapienia pienińskiego (tyton-barrem) w polskiej części pienińskiego pasa skałkowego
[Preliminary micropalaeontological study of the Pieniny Limestone Formation (Tithonian-Barremian) in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians (Poland)]
Obermajer, M.
Studia Geologica Polonica, 92: 41-54. [In Polish, English summary]

Dolnokredowa powierzchnia nieciągłości sedymentacyjnej w jednostce niedzickiej okolic Niedzicy, pieniński pas skałkowy
[Lower Cretaceous sedimentary break in the Niedzica Succession near Niedzica, Pieniny Klippen Belt, Carpathians (Poland)]
Obermajer, M.
Studia Geologica Polonica, 92: 55-68. [In Polish, English summary]

Egzotyki z formacji szlachtowskiej pienińskiego pasa skałkowego
[Exotic rocks from the Szlachtowa Formation (Jurassic flysch) of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Krawczyk, A. J. & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 92: 69-74. [In Polish, English summary]

Okruchy skał w psamitach formacji szlachtowskiej pienińskiego pasa skałkowego
[Exotic rock fragments from psammite rocks of the Szlachtowa Formation (Jurassic flysch) of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Krawczyk, A. J., Muszyński, M. & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 92: 75-86. [In Polish, English summary]

Wiek formacji wronińskiej (alb) jednostki Grajcarka w pienińskim pasie skałkowym na podstawie nannoplanktonu wapiennego
[Age of the Wronine Formation (Albian) of the Grajcarek Unit in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, based on calcareous nannoplankton]
Birkenmajer, K. & Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 92: 87-106. [In Polish, English summary]

Wiek utworów granicznych kredy dolnej i górnej płaszczowin braniskiej i pienińskij (pieniński pas skałkowy) na podstawie nannoplanktonu wapiennego
[Age of Lower-Upper Cretaceous transition beds in the Branisko and Pieniny nappes, Pieniny Klippen Belt (Carpathians) based on calcareous nannoplankton]
Birkenmajer, K. & Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 92: 107-123. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains