SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 88 (1986)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part VI

Stages of structural evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Etapy rozwoju strukturalnego pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty)]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 88: 7-32.

Wykształcenie i sedymentacja formacji szlachtowskiej (jura) na wschód od Szczawnicy (jednostka Grajcarka, pieniński pas skałkowy)
[Development and sedimentation of the Szlachtowa Formation (Jurassic flysch) east of Szczawnica (Grajcarek Unit, Pieniny Klippen Belt, Carpathians)]
Krawczyk, A. J. & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 88: 33-134. [In Polish, English summary]

Nannoplankton wapienny z formacji szlachtowskiej (jura) w potoku Sztolnia, pieniński pas skałkowy
[Calcareous nannoplankton from the Szlachtowa Formation (Jurassic) of Sztolnia Creek, Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 88: 135-142. [In Polish, English summary]

Litofacje i fauna wapienia krynoidowego bajosu jednostki czorsztyńskiej koło Dursztyna (pieniński pas skałkowy)
[Lithofacies and fauna of Bajocian crinoid limestone near Dursztyn (Czorsztyn Succession, Pieniny Klippen Belt, Carpathians)]
Głuchowski, E., Krawczyk, A. J., Myszkowska, J. & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 88: 143-155. [In Polish, English summary]

Stratygrafia fliszu podhalańskiego (paleogen) na podstawie nannoplanktonu wapiennego. III. Formacja chochołowska i ostryska
[Stratigraphy of the Podhale Flysch (Palaeogene), Central Carpathians, based on calcareous nannoplankton. III. The Chochołów and Ostrysz formations]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 88: 157-174. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains