SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 97 (1990)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part IX

Okruchy skał egzotycznych z osadów górnej kredy pienińskiego pasa skałkowego okolic Jaworek
[Exotic rock fragments from Upper Cretaceous deposits near Jaworki, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland]
Birkenmajer, K. & Wieser, T.
Studia Geologica Polonica, 97: 7-67. [In Polish, English summary]

O niektórych egzotykach wulkanicznych i plutonicznych z górnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski
[On some volcanic and plutonic exotic rock fragments from the Upper Cretaceous of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland]
Birkenmajer, K. & Skupiński, A.
Studia Geologica Polonica, 97: 69-78. [In Polish, English summary]

Stratygrafia paleogenu jednostki maruszyńskiej w Szaflarach (pieniński pas skałkowy) na podstawie nannoplanktonu wapiennego
[Palaeogene stratigraphy of the Mruszyna Succession at Szaflary, Pieniny Klippen Belt (Carpathians), based on calcareous nannoplankton]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 97: 79-107. [In Polish, English summary]

Stratygrafia osadów płaszczowiny magurskiej (kreda-paleogen) w Beskidzie Sądeckim, Karpaty zewnętrzne
[Stratigraphy of the Cretaceous through Palaeogene deposits of the Magura Nappe in the Beskid Sądecki Range, Polish Outer Carpathians]
Oszczypko, N., Dudziak, J. & Malata, E.
Studia Geologica Polonica, 97: 109-181. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains