SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 102 (1993)   Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part X

The age of the Maruszyna Succession (Upper Cretaceous-Paleogene), Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
[Wiek i mikrofauna sukcesji maruszyńskiej (górna kreda-paleogen) pienińskiego pasa skałkowego]
Kostka, A.
Studia Geologica Polonica, 102: 7-134. Abstract

Wiek kredowej części sukcesji maruszyńskiej pienińskiego pasa skałkowego na podstawie nannoplanktonu wapiennego
[Age of Cretaceous rocks of the Maruszyna Succession, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, based on calcareous nannoplankton]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 102: 135-158. In Polish, English summary

Wiek fliszu podhalańskiego (paleogen) w Kacwinie (południowe obrzeżenie pienińskiego pasa skałkowego) na podstawie nannoplanktonu wapiennego
[Age of the Podhale flysch (Palaeogene) at Kacwin, south of the Pininy Klippen Belt, Carpathians, based on calcareous nanoplankton]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 102: 159-176. In Polish, English summary

Late Albian-Early Cenomanian Radiolaria from the Czorsztyn Succession, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Radiolarie późnego albu-wczesnego cenomanu w jednostce czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty)]
Bąk, M.
Studia Geologica Polonica, 102: 177-207. Abstract

Late Quaternary landslides at eastern periphery of the National Park of the Pieniny Mountains, Carpathians, Poland
[Późnoczwartorzędowe osuwiska we wschodnim obrzeżeniu Pienińskiego Parku Narodowego]
Alexandrowicz, S. W.
Studia Geologica Polonica, 102: 209-225. Abstract


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains