SGP Home Page    Archive    Subscription    Cuba  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 105 (1994)   Go to previous volume Go to next volume

Geology of Western Cuba
Edited by A. Pszczółkowski

Tithonian stratigraphy and microfacies in the Sierra del Rosario, Western Cuba
[Stratygrafia i mikrofacje tytonu w Sierra del Rosario, w zachodniej części Kuby]
Myczyński, R. & Pszczółkowski, A.
Studia Geologica Polonica, 105: 7-38. Abstract

Lithostratigraphy of Mesozoic and Palaeogene rocks of Sierra del Rosario, Western Cuba
[Litostratygrafia utworów mezozoicznych i paleogeńskich Sierra del Rosario w zachodniej części Kuby]
Pszczółkowski, A.
Studia Geologica Polonica, 105: 39-66. Abstract

Geological cross-sections through the Sierra del Rosario thrust belt, Western Cuba
[Przekroje geologiczne przez Sierra del Rosario, w zachodniej części Kuby]
Pszczółkowski, A.
Studia Geologica Polonica, 105: 67-90. Abstract

Carribean ammonite assemblages from Upper Jurassic-Lower Cretaceous sequences of Cuba
[Karaibskie zespoły amonitowe w sukcesjach jury górnej i kredy dolnej Kuby]
Myczyński, R.
Studia Geologica Polonica, 105: 91-108. Abstract


 
SGP Home Page     Archive    Subscription    Cuba