SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 104 (1994)   Go to previous volume Go to next volume

Geological Results of the Polish Antarctic Expeditions
Edited by K. Birkenmajer
Part X

Geology of Cretaceous rocks at Paradise Harbour, Danco Coast, Antarctic Peninsula
[Kredowe skały magmowe w rejonie Paradise Harbour, Wybrzeże Danco, Półwysep Antarktyczny]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 104: 7-40. Abstract

Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (West Antarctica)
[Litostratygrafia i tektonika Formacji Miers Bluff na Półwyspie Hurd, Wyspa Livingston (Antarktyka Zachodnia)]
Doktor, M., Świerczewska, A. & Tokarski, A. K.
Studia Geologica Polonica, 104: 41-104. Abstract

Multilamellar Bryozoan colonies from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island, Antarctica: a preliminary account
[Wielowarstwowe kolonie mszywiołów z eoceńskiej Formacji La Meseta Wyspy Seymour (Antarktyka), doniesienie wstępne]
Gaździcki, A. & Hara, U.
Studia Geologica Polonica, 104: 105-116. Abstract


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Antarctica    Antarctica