SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 108 (1995)   Go to previous volume Go to next volume

Carboniferous Upper Silesia Coal Basin: case studies in sedimentology and basin evolution
Edited by R. Gradziński and S. J. Porębski

Preface
Gradziński, R. & Porębski, Szczepan J.
Studia Geologica Polonica, 108.

Reconstruction of maximum paleotemperatures at present erosional surface of the Upper Silesia Basin, based on the composition of illite/smectite in shales
[Rekonstrukcja maksymalnych paleotemperatur na obecnej powierzchni erozyjnej karbonu GZW w oparciu o skład illitu/smektytu z iłowców]
Środoń, J.
Studia Geologica Polonica, 108: 9-20. Abstract

K-Ar ages of white micas from the Upper Carboniferous rocks of Upper Silesia Coal Basin
[Wiek radiometryczny muskowitów ze skał górnego karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]
Banaś, M.,  Paszkowski, M. & Clauer, N.
Studia Geologica Polonica, 108: 21-25. Abstract

Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
[Skład petrograficzny i pochodzenie materiału klastycznego karbońskich piaskowców z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]
Świerczewska, A.
Studia Geologica Polonica, 108: 27-43. Abstract

Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
[Skład, wiek i proweniencja materiału żwirowego w utworach górnego karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]
Paszkowski, M., Jachowicz, M., Michalik, M., Teller, L., Uchman, A.  & Urbanek, Z.
Studia Geologica Polonica, 108: 45-127. Abstract

Upright stems and their burial conditions in the coal-bearing Mudstone Series (Upper Carboniferous), Upper Silesia Coal Basin, Poland
[Stojące pnie i warunki ich pogrzebania w osadach serii mułowcowej, górnokarbońska sukcesja węglonośna Zagłębia Górnośląskiego]
Gradziński, R. & Doktor, M.
Studia Geologica Polonica, 108: 129-147. Abstract

Depositional environments of the coal-bearing Cracow Sandstone Series (upper Westphalian), Upper Silesia, Poland
[Środowiska depozycji krakowskiej serii piaskowcowej węglonośnej sukcesji Zagłębia Górnośląskiego]
Gradziński, R., Doktor, M.  & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 108: 149-170. Abstract

Invertebrate trace fossils in the continental deposits of an Upper Carboniferous coal-bearing succession, Upper Silesia, Poland
[Skamieniałości śladowe bezkręgowców w górnokarbońskich osadach kontynentalnych sukcesji węglonośnej Górnego Śląska]
Głuszek, A.
Studia Geologica Polonica, 108: 171-202. Abstract

Note on the succession of miospore assemblages in the Namurian and lowermost Westphalian in the vicinity of Jaworzno (Upper Silesia Coal Basin)
[Sukcesje zespołów miospor w utworach namuru i najniższego westfalu okolic Jaworzna (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)]
Oliwkiewicz-Miklasińska, M.
Studia Geologica Polonica, 108: 203-219. Abstract


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea