SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt   Tatra Mts  

Studia Geologica Polonica


Vol. 109 (1996)   Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians
Edited by K. Birkenmajer
Part XII

Palaeoenvironment and age of the Krzonowe Formation (marine Toarcian-Aalenian), Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Paleośrodowisko i wiek formacji z Krzonowego (morski toark-aalen) w pienińskim pasie skałkowym Polski]
Birkenmajer, K. & Tyszka, J.
Studia Geologica Polonica, 109: 7-42. Abstract

Ślady starych robót górniczych w poszukiwaniu jurajskich rud żelaza w pienińskim pasie skałkowym na Spiszu
[Traces of old mining works for Jurassic iron ore in the Pieniny Klippen Belt at Polish Spisz, Carpathians]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 109: 43-51. In Polish, English summary

New data on stratigraphy of the Spisz Limestone Formation (Valanginian) and the brachiopod succession in the lowermost Cretaceous of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
[Nowe dane o stratygrafii formacji wapienia spiskiego (walanżyn) oraz sukcesja brachiopodów w utworach najniższej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski]
Krobicki, M. & Wierzbowski, A.
Studia Geologica Polonica, 109: 53-67. Abstract

Late Cretaceous Radiolaria from the Czorsztyn Succession, Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians
[Późnokredowe promienice (radiolaria) z sukcesji czorsztyńskiej w pienińskim pasie skałkowym]
Bąk, M.
Studia Geologica Polonica, 109: 69-85. Abstract

Valanginian (Early Cretaceous) brachiopods of the Spisz Limestone Formation, Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians: their stratigraphic ranges and palaeoenvironment
[Walanżyńskie ramienionogi z formacji wapienia spiskiego w pienińskim pasie skałkowym: ich zasięgi stratygraficzne i paleośrodowisko]
Krobicki, M.
Studia Geologica Polonica, 109: 87-102. Abstract

Calpionellid stratigraphy of the Tithonian-Berriasian pelagic limestones in the Tatra Mts (Western Carpathians)
[Stratygrafia kalpionellidowa wapieni pelagicznych tytonu i beriasu w Tatrach]
Pszczółkowski, A.
Studia Geologica Polonica, 109: 103-130.  Abstract


Pieniny Klippen Belt   Tatra Mts  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains