SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 119 (2002)   Go to previous volume Go to next volume

Quaternary of Central Europe
Edited by T. Madeyska
Part III

LESSY I PALEOLIT NADDNIESTRZA HALICKIEGO (UKRAINA)
Loess and Palaeolithic of the Dniester River Basin, Halyč region (Ukraine)  [In Polish, English summaries]

Wstęp
[Introduction]
Łanczont, M. & Madeyska, T.
Studia Geologica Polonica, 119: 9-15 (343-345).

Budowa geologiczna i środowisko przyrodnicze Naddniestrza halickiego
[Geological structure and natural environment of the Halyč Prydnistrov'ja region]
Łanczont, M.,  Boguckyj, A., Kravčuk, J. & Jacyšyn, A.
Studia Geologica Polonica, 119: 17-26 (346-347).

Historia badań czwartorzedu i rzeźby Naddniestrza halickiego
Boguckyj, A., Łanczont, M. & Jacyšyn, A.
Studia Geologica Polonica, 119: 27-31.

Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza halickiego
[The examined loess sites in the Halyč Prydniestrov'ja region]
Łanczont, M. & Boguckyj, A.
Studia Geologica Polonica, 119: 33-181 (347-354).

Paleomagnetyzm sekwencji lessowo-glebowych z odsłonięć Zahvizdja i Yezupil
[Palaeomagnetic studies of the loess-paleosol sequences from the Zahvizdja and Yezupil sites]
Nawrocki, J.
Studia Geologica Polonica, 119: 183-191 (354).

Problem wyboru procedury pomiarowej w analizie termoluminescencyjnej na przykładzie datowania profilu Zahvizdja
[Selection of measurements method in the TL analysis on the basis of dating of the Zahvizdja profile]
Kusiak, J.
Studia Geologica Polonica, 119: 193-197 (355).

Analizy kości ze stanowiska Halyč i Mežygircy metodą uranowo-torową
[U-series analyses of bone samples from Halyč and Mežygircy]
Hercman, H. & Gorka, P.
Studia Geologica Polonica, 119: 199-205 (355).

Analiza uziarnienia utworów lessowych Naddniestrza halickiego
[Grain size analysis of loess deposits in the Halyč Prydniestrov'ja region]
Seul, C.
Studia Geologica Polonica, 119: 207-217 (356).

Badania minerałów ciężkich osadów pyłowych Naddniestrza halickiego
[Heavy minerals of loess deposits in the Halyč Prydniestrov'ja region]
Racinowski, R.
Studia Geologica Polonica, 119: 219-236 (356-357).

Analiza gleb kopalnych stanowiska Yezupil
[Paleosols study of the Yezupil site]
Konecka-Betley, K. & Madeyska, T.
Studia Geologica Polonica, 119: 237-244 (357).

Analiza pyłkowa górnoplejstoceńskich lessów i gleb kopalnych stanowisk Yezupil i Halyč
[Pollen analysis of the Upper Pleistocene loesses and paleosols in the Yezupil and Halyč sites]
Komar, M.
Studia Geologica Polonica, 119: 245-251 (357-358).

Malakofauna lessów Naddniestrza halickiego
[Molluscs of loess deposits in the Halyč Prydniestrov'ja region]
Alexandrowicz, W. P.
Studia Geologica Polonica, 119: 253-290 (359-360).

Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska Halyč
[Bone remains from the Halyč site]
Wojtal, P.
Studia Geologica Polonica, 119: 291-292 (360).

Paleolit Naddniestrza halickiego
[Palaeolithic of the Halyč Prydniestrov'ja region]
Cyrek, K. & Sytnyk, O.
Studia Geologica Polonica, 119: 293-314 (360-366).

Stratygrafia lessów Naddniestrza halickiego
[Loess stratigraphy in the Halyč Prydniestrov'ja region]
Boguckyj, A. & Łanczont, M.
Studia Geologica Polonica, 119: 315-327 (366-373).


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary