SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 37 (1971)   Go to previous volume Go to next volume

Pleistocene of Poland
Edited by S. Z. Różycki
Part VIII

Próba zastosowania metod statystycznych do badań zespołu głazów fennoskandyjskich występujących w utworach glacjalnych północno-wschodniej Polski
[An application of statistical methods to the investigation of Fenno-Scandian erratic boulder associations from the glacial deposits of the northeastern Poland]
Nunberg, J.
Studia Geologica Polonica, 37: 1-103. [In Polish, English summary]