SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 39 (1973)   Go to previous volume Go to next volume

Pleistocene of Poland
Edited by S. Z. Różycki
Part IX

Zastosowanie analizy diatomologicznej do stratygrafii późnoglacjalnych osadów Jeziora Mikołajskiego
[The application of the diatomological analysis in the stratigraphy of the late glacial deposits of the Mikołajskie Lake]
Marciniak, B.
Studia Geologica Polonica, 39: 1-153. [In Polish, English summary]