SGP Home Page    Archive    Subscription    Miscellanea
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 38 (1972)   Go to previous volume Go to next volume


Drobnostrukturalne kryteria tektoniki obszarów nieorogenicznych na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich
[Mesoscopic structural criteria of tectonics of nonorogenic areas: an example from the northeastern Mesozoic margin of the Góry Świętokrzyskie Mountains]
Jaroszewski, W.
Studia Geologica Polonica, 38: 1-210. [In Polish, English summary]