SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Tatra Mts  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 55 (1978)  Go to previous volume Go to next volume


Charakterystyka mezostrukturalna głównych jednostek tektonicznych Tatr w przekroju Doliny Kościeliskiej
[Mesostructural analysis of the main tectonic units of the Tatra Mountains along the Kościeliska Valley]
Piotrowski, J.
Studia Geologica Polonica, 55: 1-90. [In Polish, English summary]