SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 56 (1978)  Go to previous volume Go to next volume


Large-scale geological survey of the Mt. Wżar andesites, Pieniny Mts., Poland
[Struktura geologiczna andezytów Góry Wżar w Pieninach, w świetle zdjęcia wielkoskalowego]
Youssef, M. M. M.
Studia Geologica Polonica, 56: 1-30.