SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 57 (1978)  Go to previous volume Go to next volume


Środowisko sedymentacyjne fliszu formacji sromowieckiej (górna kreda) w Pienińskim Pasie Skałkowym Polski
[Sedimentary environment of the Sromowce Formation flysch deposits (Upper Cretaceous) of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians Poland]
Radwański, Z.
Studia Geologica Polonica, 57: 1-86. [In Polish, English summary]