SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 61 (1979)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part I

Wgłębna budowa geologiczna północnej strefy dyslokacyjnej pienińskiego pasa skałkowego w Szczawnicy
[Subsurface geological structure of the northern boundary fault zone of the Pieniny Klippen Belt of Poland, Carpathians]
Birkenmajer, K., Dudziak, J. & Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 61: 7-36. [In Polish, English summary]

Mikrofauna i wiek górnokredowych margli z Pustelni w pienińskim pasie skałkowym Polski
[Microfauna and age of Upper Cretaceous Pustelnia Marl Member, Pienin Klippen Belt of Poland, Carpathians]
Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 61: 37-76. [In Polish, English summary]

Nannoplankton z górnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski
[Nannoplankton from the Upper Cretaceous of the Pieniny Klippen Belt of Poland, Carpathians]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 61: 77-104. [In Polish, English summary]

Mikrofauna formacji z Opaleńca (jura środkowa) pienińskiego pasa skałkowego Polski
[Microfauna from the Opaleniec Formation (Middle Jurassic), Pieniny Klippen Belt of Poland, Carpathians]
Pazdro, O.
Studia Geologica Polonica, 61: 105-128. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains