SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 67 (1980)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part II

Mikrofauna i wiek formacji łupków z Malinowej (górna kreda) w pienińskim pasie skałkowym
[Microfauna and age of the Malinowa Shale Formation (Upper Cretaceous) in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 67: 7-21. [In Polish, English summary]

Mikrofauna osadów mastrychtu i paleocenu w Szaflarach (pieniński pas skałkowy)
[Microfauna of the Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary (Pieniny Klippen Belt, Carpathians)]
Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 67: 23-44. [In Polish, English summary]

Nannoplankton z osadów mastrychtu i paleocenu w Szaflarach (pieniński pas skałkowy)
[Nannoplankton of the Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary (Pieniny Klippen Belt, Carpathians)]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 67: 45-70. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains