SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 70 (1981)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part III

Wiek fliszu magurskiego (paleogen) północnego obrzeżenia pienińskiego pasa skałkowego w Polsce na podstawie nannoplanktonu
[Age of the Magura flysch (Palaeogene) along the northern boundary of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland, based on nannoplankton]
Birkenmajer, K. & Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 70: 7-36. [In Polish, English summary]

Mikrofauna i wiek fliszu formacji sromowieckiej (górna kreda) w obszarze typowym, pieniński pas skałkowy
[Microfauna and age of the Upper Cretaceous Sromowce Formation flysch in the type area, Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 70: 37-50. [In Polish, English summary]

Mikrofauna i wiek żwirowca z Bukowin (formacja sromowiecka, górna kreda), pieniński pas skałkowy
[Microfauna and age of the Bukowiny Gravelstone Member (Sromowce Formation, Upper Cretaceous), Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 70: 51-54. [In Polish, English summary]

Górnokredowy nannoplankton z profilu Lorencowych Skałek (jednostka czorsztyńska, pieniński pas skałkowy) - badania w mikroskopie skaningowym
[Upper Cretaceous nannoplankton from the Czorsztyn Succession, Pieniny Klippen Belt, Carpathians - A scanningmicroscope study]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 70: 55-65. [In Polish, English summary]

Paleodictyon z formacji szlachtowskiej pienińskiego pasa skałkowego
[Trace-fossil Paleodictyon from the Szlachtowa Formation (?Upper Toarcian-Lower Aalenian) of the Pieniny Klippen Belt, Poland]
Krawczyk, A. J. & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 70: 67-72. [In Polish, English summary]

Charakterystyka litologiczno-mikrofacjalna jednostek braniskiej i czorsztyńskiej wzdłuż drogi Krośnica - Kąty w Pieninach
[Lithologicmicrofacial characteristics of the Branisko and Czorsztyn Successions along the road from Krośnica to Kąty, Pininy Klippen Belt, Carpathians]
Kasiński, J. R., Pieniński, G. & Pisera, A.
Studia Geologica Polonica, 70: 73-94. [In Polish, English summary]

Struktury ślizgowe w utworach jednostki niedzickiej łuski Kosarzysk, pieniński pas skałkowy
[Slickenslides in the Kosarzyska tectonic scale, Niedzica Unit, Pienin Klippen Belt, Carpathians, Poland]
Krokowski, J.
Studia Geologica Polonica, 70: 95-100. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains