SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 77 (1983)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part IV

Stratygrafia górnej kredy płaszczowiny braniskiej okolic Sromowiec Wyżnych w Pieninach
[Upper Cretaceous stratigraphy in the Branisko Nappe at Sromowce Wyżne, Pieniny Klippen Belt of Poland]
Birkenmajer, K. & Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 77: 7-26. [In Polish, English summary]

Górna kreda i starszy paleogen w Maruszynie (płaszczowina pienińska i łuska maruszyńska), pieniński pas skałkowy
[Upper Cretaceous and Lower Palaeogene deposits at Maruszyna, Pieniny Klippen Belt of Poland]
Birkenmajer, K. & Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 77: 27-52. [In Polish, English summary]

Stratygrafia fliszu podhalańskiego (paleogen) na podstawie nannoplanktonu wapiennego. I: formacja zakopiańska dolin Białego Dunajca i Białki
[Stratigraphy of the Podhale Flysch (Palaeogene), Central Carpathians based on calcareous nannoplankton. I: The Zakopane Formation of the Biały Dunajec and Białka River valleys]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 77: 55-81. [In Polish, English summary]

Isocrinida from the Szlachtowa Formation (Jurassic) of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
[Isocrinida z formacji szlachtowskiej pienińskiego pasa skałkowego]
Głuchowski, E., Krawczyk, A. J. & Słomka, T.
Studia Geologica Polonica, 77: 83-88.

Uskoki przesuwcze w północnym obrzeżeniu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce
[Strike-slip faults in the northern boundary zone of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 77: 89-112. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains