SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 76 (1983)   Go to previous volume Go to next volume

Pleistocene of Poland
Edited by S. Z. Różycki
Part XIV

Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla
[Pleistocene and its substrate in the northern part of the middle Vistula region]
Lamparski, Z.
Studia Geologica Polonica, 76: 1-82. [In Polish, English summary]