SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 85 (1986)   Go to previous volume Go to next volume


Pyłowe utwory typu lessowego na świecie ich występowanie i geneza. Część I. Przegląd rozwoju poglądów na pochodzenie lessu. Klasyczne strefy lessowe. Lessy strefy ciepłej
[Loess type dust deposits in the world. Their distribution and origin. Part I. Evolution of views of loess genesis. Classical loess provinces. Loess of warm zone]
Różycki, S. Z.
Studia Geologica Polonica, 85: 1-193. [In Polish, English summary]