SGP Home Page    Archive    Subscription    Spitsbergen    Spitsbergen
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 89 (1986)   Go to previous volume Go to next volume

Geological Results of the Polish Spitsbergen Expeditions
Edited by K. Birkenmajer
Part XIV

Sedimentary evolution of Lower Ordovician carbonate sequence in south Spitsbergen
[Sedymentacja dolnoordowickiej sekwencji węglanowej południowego Spitsbergenu]
Łaptaś, A.
Studia Geologica Polonica, 89: 7-30.

Tertiary tectonic deformation of Lower Cretaceous dolerite dykes in a Precambrian terrane, southwest Spitsbergen
[Trzeciorzędowe deformacje tektoniczne dolnokredowych dajek dolerytowych w prekambryjskim obszarze południowo-zachodniego Spitsbergenu]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 89: 31-44.

Heavy minerals spectra from alluvia and ablation cones of the Hornsund area, south Spitsbergen
[Skład mineralny koncentratów z aluwiów i stożków ablacyjnych rejonu fiordu Hornsund na Spitsbergenie]
Jęczmyk, M. & Cieśliński, S.
Studia Geologica Polonica, 89: 45-50.

Quaternary landforms and sediments and morphogenetic evolution of the Slaklidalen region (Sörkapp Land, Spitsbergen)
[Rzeźba i osady czwartorzędowe oraz rozwój morfogenetyczny rejonu Slaklidalen (Sörkapp Land, Spitsbergen)]
Lindner, L., Marks, L. & Ostaficzuk, S.
Studia Geologica Polonica, 89: 51-61.


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Spitsbergen    Spitsbergen