SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt  

Studia Geologica Polonica  


Vol. 83 (1984)  Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
Edited by K. Birkenmajer
Part V

Fauna i wiek jurajskich wapieni bulastych okolic Niedzicy i Jaworek (pieniński pas skałkowy)
[Fauna and age of Jurassic nodular limestones near Niedzica and Jaworki (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland)]
Birkenmajer, K. & Myczyński, R.
Studia Geologica Polonica, 83: 7-24. [In Polish, English summary]

Stratygrafia górnej kredy płaszczowiny pienińskiej okolic Sromowiec Niżnych w Pieninach
[Upper Cretaceous stratigraphy in the Pieniny Nappe at Sromowce Niżne, Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)]
Birkenmajer, K. & Jednorowska, A.
Studia Geologica Polonica, 83: 25-50. [In Polish, English summary]

Selected benthic Foraminiferida from the socalled Trawne beds (Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians)
[Wybrane gatunki bentonicznych otwornic z tzw. warstw z Trawnego (pieniński pas skałkowy Polski)]
Gasiński, M. A.
Studia Geologica Polonica, 83: 51-65.

Stratygrafia fliszu podhalańskiego (paleogen) na podstawie nannoplanktonu wapiennego. II: formacja zakopiańska dolin Małej Ł±ki, Białego Potoku i Suchej Wody
[Stratigraphy of the Podhale Flysch (Palaeogene), Central Carpathians, based on calcareous nannoplankton. II: The Zakopane Formation along the northern margin of the Tatra Mts]
Dudziak, J.
Studia Geologica Polonica, 83: 67-83. [In Polish, English summary]

Tektoniczna deformacja amonitów jurajskich w Dolinie Kosarzysk (pieniński pas skałkowy) i jej znaczenie strukturalne
[Tectonic deformation of ammonites in Upper Jurassic nodular limestone of the Pieniny Klippen Belt, and its structural meaning]
Krokowski, J. & Tarkowski, R.
Studia Geologica Polonica, 83: 85-93. [In Polish, English summary]

¦rodkowoholoceńska malakofauna z Harcygrundu koło Czorsztyna (pieniński pas skałkowy)
[Mid-Holocene malacofauna from the Harcygrund Valley near Czorsztyn (Pieniny Klippen Belt, Carpathians)]
Alexandrowicz, S. W.
Studia Geologica Polonica, 83: 95-114. [In Polish, English summary]


Pieniny Klippen Belt  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains