SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 99 (1992)   Go to previous volume Go to next volume

Pleistocene of Poland
Edited by K. Straszewska and J. Rudnicki
Part XV

Kotlina Łomżycy w młodszym plejstocenie
[Łomżyca Depression in the Upper Pleistocene (NE Poland)]
Straszewska, K.
Studia Geologica Polonica, 99: 7-42. [In Polish, English summary]

Osady interglacjału eemskiego i vistulianu w Kotlinie Łomżycy
[Sediments of the Eemian Interglacial and Vistulian in the Łomżyca Basin (NE Poland)]
Niklewski, J. & Krupiński, K. M.
Studia Geologica Polonica, 99: 43-59. [In Polish, English summary]

Flora młodoplejstoceńska z Kotliny Łomżycy
[The Late Pleistocene flora from the Łomżyca Basin (NE Poland)]
Krupiński, K. M.
Studia Geologica Polonica, 99: 61-91. [In Polish, English summary]

Typy i wiek kopalnych zbiorników wodnych wschodniej części Kotliny Sandomierskiej
[Types and age of the fossil lake basins in the eastern part of the Sandomierz Basin]
Laskowska-Wysoczańska, W.
Studia Geologica Polonica, 99: 93-104. [In Polish, English summary]

Obecność osadów zlodowacenia Odry w południowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej
[Deposits of the Odra Glaciation on the southwestern part of the Lublin Upland]
Muchowski, J.
Studia Geologica Polonica, 99: 105-119. [In Polish, English summary]


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary