SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt, Tatra Mts  

Studia Geologica Polonica


Vol. 111 (1998)   Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians
Edited by K. Birkenmajer
Part XIII

Planktonic foraminiferal biostratigraphy, Upper Cretaceous red pelagic deposits, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Biostratygrafia pelagicznych czerwonych osadów górnokredowych pienińskiego pasa skałkowego na podstawie otwornic planktonicznych]
B±k, K.
Studia Geologica Polonica, 111: 7-92. Abstract

Charakterystyka sedymentacyjna stropowych osadów stożka domańskiego (neogen/plejstocen) w Kotlinie Orawskiej
[Sedimentary characteristics of the topmost deposits, Domański alluvial cone (Neogene/Pleistocene) Orawa Depression, Polish Carpathians]
Kukulak, J.
Studia Geologica Polonica, 111: 93-111. In Polish, English summary

Budowa geologiczna jednostek reglowych Tatr Zachodnich
[Geology of the Subtatric units, Western Tatra Mts., Poland]
Bac-Moszaszwili, M.
Studia Geologica Polonica, 111: 113-136. In Polish, English summary

Ewolucja metamorficzna skał rejonu Błyszcza (Masyw Bystrej, Tatry Zachodnie)
[Metamorphic evolution of rocks from Mt Błyszcz (Bystra Massif), Western Tatra Mts]
Piwkowski, R. & Gawęda, A.
Studia Geologica Polonica, 111: 137-154. In Polish, English summary

Tektonika wzgórza zamkowego w Niedzicy, pieniński pas skałkowy
[Tectonics of the Niedzica Castle hill, Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 111: 155-179. In Polish, English summary


Pieniny Klippen Belt, Tatra Mts  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains