SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary  
 

Studia Geologica Polonica  


Vol. 112 (1998)   Go to previous volume Go to next volume

Quaternary of Central Europe
Edited by T. Madeyska
Part I

Wprowadzenie
[Preface]
Madeyska, T.
Studia Geologica Polonica, 112: 7.

Wioślarki (Cladocera, Crustacea) jako źródło informacji w badaniach osadów jeziornych
[Cladocera (Crustacea) as information source in studies of lake sediments]
Szeroczyńska, K.
Studia Geologica Polonica, 112: 9-28. In Polish, English summary

Holoceńska historia jezior Lednickiego Parku Krajobrazowego na podstawie kopalnych wioślarek
[The Holocene history of lakes of Lednica Landscape Park based on subfossil Cladocera].
Szeroczyńska, K.
Studia Geologica Polonica, 112: 29-103. In Polish, English summary

Cladocera w osadach pelagicznych Jeziora Biskupińskiego
[Cladocera in pelagic sediments of the Biskupińskie lake (Central Poland)]
Szeroczyńska, K. & Polcyn., I.
Studia Geologica Polonica, 112: 105-122. In Polish, English summary

Antropogenic transformation of nine lakes in Central Poland from Mesolithic to modern times in the light of Cladocera analysis
[Antropogeniczne zmiany środowiska 9 jezior Polski środkowej od mezolitu po czasy współczesne w świetle analizy wioślarek]
Szeroczyńska, K.
Studia Geologica Polonica, 112: 123-165. Abstract


 
SGP Home Page    Archive    Subscription    Quaternary    Quaternary