SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt, Tatra Mts  

Studia Geologica Polonica


Vol. 115 (1999)   Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians
Edited by K. Birkenmajer
Part XIV

Jurassic (Upper Bajocian-lowest Oxfordian) ammonitico rosso facies in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland: its fauna, age, microfacies and sedimentary environment
[Fauna, wiek, mikrofacje i ¶rodowisko sedymentacyjne facji typu "ammonitico rosso" w jurze (górny bajos-najniższy oksford) pienińskiego pasa skałkowego]
Wierzbowski, A., Jaworska, M. & Krobicki, M.
Studia Geologica Polonica, 115: 7-74. Abstract

L. Horwitz’s collection of Cretaceous marine fossils (mainly bivalves and belemnites) from the Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Skamieniało¶ci kredowe (głównie małże i belemnity) zebrane przez L. Horwitza w pienińskim pasie skałkowym]
Birkenmajer, K. & Kokoszyńska, B.
Studia Geologica Polonica, 115: 75-90. Abstract

Cretaceous Radiolaria from the Pieniny Succession, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
[Kredowe promienice (Radiolaria) z sukcesji pienińskiej w pienińskim pasie skałkowym]
B±k, M.
Studia Geologica Polonica, 115: 91-115. Abstract

Stages of structural evolution of the Niedzica Castle tectonic window, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland
[Etapy ewolucji strukturalnej okna tektonicznego zamku niedzickiego, pieniński pas skałkowy]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 115: 117-130. Abstract

Correlation of the Subtatric tectonic units south of Zakopane (Polish Tatra Mts)
[Korelacja tektonicznych jednostek reglowych na południe od Zakopanego].
Bac-Moszaszwili, M. & Lefeld, J.
Studia Geologica Polonica, 115: 131-138. Abstract

Tectonics of the Subtatric units, Eastern Tatra Mts
[Tektonika jednostek reglowych w Tatrach]
Lefeld, J.
Studia Geologica Polonica, 115: 139-166. Abstract


Pieniny Klippen Belt, Tatra Mts  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains