SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains
Pieniny Klippen Belt, Tatra Mts  

Studia Geologica Polonica


Vol. 117 (2000)   Go to previous volume Go to next volume

Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians
Edited by K. Birkenmajer
Part XV

K-Ar dating of  the Miocene andesite intrusions, Pieniny Mts, West Carpathians, Poland: a supplement
[Radiometryczne (K-Ar) datowanie mioceńskich andezytów Pienin. Uzupełnienie]
Birkenmajer, K. & Pécskay, Z.
Studia Geologica Polonica, 117: 7-25. Abstract

Early Cretaceous K-Ar age of a large basalt olistolith at Biała Woda, Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland
[Dolnokredowy wiek radiometryczny (K-Ar) olistolitu bazaltowego w Białej Wodzie, pieniński pas skałkowy]
Birkenmajer, K. & Pécskay, Z.
Studia Geologica Polonica, 117: 27-35. Abstract

Inferred fault pattern and reinterpretation of architecture of the Siroka Javorinska Tectonic Depression, Eastern Tatra Mts, West Carpathians, Slovakia
[Systemy uskoków i reinterpretacja architektury tektonicznej depresji Szerokiej Jaworzyńskiej, Tatry Wschodnie, Słowacja]
Birkenmajer, K.
Studia Geologica Polonica, 117: 37-48. Abstract

Bajocian age of the Podzamcze Limestone Formation at Stare Bystre, Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland) based on its macrofauna
[Bajoński wiek formacji wapieni z Podzamcza w Starem Bystrem (pieniński pas skałkowy) w oparciu o makrofaunę]
Birkenmajer, K & Myczyński, R.
Studia Geologica Polonica, 117: 49-68. Abstract

Biostratygrafia i paleośrodowisko paleogenu Podhala w świetle badań palinologicznych. Część I
[Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Podhale Palaeogene (Inner Carpathians, Poland) in the light of palynological studies. Part I]
Gedl, P.
Studia Geologica Polonica, 117: 69-154. In Polish

Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Podhale Palaeogene (Inner Carpathians, Poland) in the light of palynological studies. Part II. Summary and systematic descriptions
Gedl, P.
Studia Geologica Polonica, 117: 155-303. Summary


Pieniny Klippen Belt, Tatra Mts  
SGP Home Page    Archive    Subscription    Pieniny Klippen Belt, Tatra Mountains